Στου Ρεΐσντερε τα μέρη...

  ...Δεν ήταν γραφτό όμως να στεριώσουν πολλές γενεές σ΄ αυτό το χωριό, που εν τω μεταξύ μεγάλωσε και έγινε κωμόπολη, που γύρω στον πρώτο διωγμό αριθμούσε περί τις 4500 ελληνικές ψυχές και διέθετε Αρρεναγωγείο και Παρθεναγωγείο...
…Μετά, ήρθε ο δεύτερος διωγμός, η μεγαλύτερη καταστροφή πού υπέστη ο ελληνισμός της Ανατολής.…

© ΜαυράκηςΓ - 2002